Juraens verden

– Metoder, retskilder og discipliner

Af

Carina Risvig Hamer (red.) , Sten Schaumburg-Müller (red.)

Pris

575 kr

Om bogen

Juraens verden – Metoder, retskilder og discipliner giver et indblik i forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner. Bogen er tænkt som undervisningsbog til faget ”Juridisk metode” på BA.jur. og HA.jur. og til anvendelse ved udarbejdelse af større skriftlige juridiske opgaver, som fx bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, der indeholder særskilte metodiske problemer. Bogen er også en forskningsbog i juridisk metode og er skrevet af forfattere, der alle har tilknytning til Syddansk Universitet som enten interne eller eksterne medarbejdere.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.08.2020

Sider:

470

ISBN:

9788757447781

Se på jurabiblioteket

"Denne bog, der er på 470 sider med 21 kapitler, angår den juridiske metode i almindelighed og inden for en række reguleringsområder samt interessefelter. Generelt er der tale om en spændende udgivelse, eftersom det er forholdsvis sjældent, at der skrives om almene emner, herunder metoden, som er juristens adelsmærke."
- Peter Blume, Ugeskrift for Retsvæsen, den 5. oktober 2020