John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

– Økonomiens konger

Af

Jesper Jespersen

Pris

295 kr

Om bogen

Makroøkonomisk teori er kunsten at udarbejde en model, som er relevant for forståelsen af den samfundsøkonomi, som vi rent faktisk lever i. (Keynes, 1937)

John Maynard Keynes, 1883-1946, var det 20. århundredes største og mest anerkendte økonom. Han udviklede teorien for makroøkonomisk analyse og principperne bag nationalregnskabet. Afsættet var krisen i 1930erne. Den lange periode med konstant velstandsstigning i efterkrigstiden gjorde overgangsvist Keynes' makroøkonomiske teorier mindre centrale. Den høje arbejdsløshed og den udeblevne vækst i dette århundrede skabte fornyet interesse for Keynes' makroøkonomiske teori og metode.

Denne bog giver baggrunden for Keynes' teorier og bringer dem op til en helt aktuel diskussion af bl.a. bæredygtig udvikling, europæisk krise og offentlige budgetunderskud. Der er et åbenbart behov for, at Keynes atter får en central placering i de økonomiske lærebøger og i grundlaget for den økonomiske politik.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

07.11.2014

Sider:

179

ISBN:

9788757433692

”Jesper Jespersen har med bogen om Keynes presset et enormt forfatterskab ned på under 200 sider, hvilket er en bedrift i sig selv - og så virker det faktisk ubesværet… Bogen om ”John Mayard Keynes” er spændende og tilgængelig. Den falder ikke i fælden med at kaste om sig med økonomiske begreber, der kan virke som volapyk for os almindelige dødelige. I stedet forklarer Jesper Jespersen, hvordan idéerne er kommet til, og hvordan de er blevet brugt og misbrugt. Bogen stiller skarpt på aktuelle problemstillinger, og undersøger baggrunden for frem til bevæggrunden for disse.”
- Alex Lindbjerg, Magasinet NOTAT, 10. februar 2015