John Dewey

John Dewey

– Statskundskabens klassikere

Af

Martin Ejsing Christensen

Pris

200 kr

Om bogen

JOHN DEWEY (1859-1952) er en af det 20. århundredes mest konsekvente og systematiske fortalere for ideen om demokrati som livsform, og hans tanker har haft stor indflydelse langt ud over hans eget fag, filosofien, hvor han især er kendt som udvikler af pragmatismen. Hans tanker om demokrati og uddannelse har fx påvirket den pædagogiske udvikling i en lang række lande, mens han i en amerikansk kontekst har spillet en central rolle i udviklingen af et ikke-kommunistisk, liberalt og progressivt alternativ til de etablerede partier. I denne bog præsenteres læseren for en analyse af, hvordan Deweys idé om demokrati som livsform gennemsyrer hans tænkning om alt fra politik, kunst og religion til uddannelse, videnskab og offentlig debat. Ud over fyldige uddrag af hans politiske hovedværk, Offentligheden og dens problemer, bringer bogen, for første gang på dansk, oversættelser fra hans kunstfilosofiske hovedværk, Kunst som erfaring, ligesom det også er første gang, et dansk publikum præsenteres for de to tekster Demokratiets grundlæggende værdier og forpligtelser og Hvorfor jeg ikke er kommunist.


Martin Ejsing Christensen er ph.d. i filosofi og specialkonsulent i Det Etiske Råd.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.01.2021

Sider:

134

ISBN:

9788757449471