James M. Buchanan

James M. Buchanan

– Statskundskabens klassikere

Af

Otto Brøns-Petersen

Pris

150 kr

Om bogen

JAMES M. BUCHANAN (1919-2013) var økonom og anvendte ikke alene økonomiske redskaber til at belyse snævre økonomiske problemer, men også bl.a. politiske. Han er en af grundlæggerne af public choice-teorien (rational choice), dvs. studiet af politik med udgangspunkt i vælgere og beslutningstagere som rationelle, egennyttige aktører. Tilgangen fik afgørende indflydelse på moderne politologi, og han modtog i 1986 Nobelprisen i økonomi på baggrund af denne forskning. Buchanans projekt var imidlertid større og mere vidtrækkende. Han lagde grunden til konstitutionel økonomi, som søger at fastlægge gode forfatningsmæssige rammer med udgangspunkt i, hvad borgerne vil beslutte i enstemmighed. Buchanan blev dermed samtidig en vigtig inspirationskilde til den ”originalistiske” doktrin i amerikansk forfatningsjura, som har vundet frem gennem en årrække i bl.a. den amerikanske Højesteret. Doktrinen lægger vægt på den oprindelige intention med forfatningens bestemmelser.

Buchanan satte desuden – sammen med bl.a. John Rawls – den kontraktarianske tilgang på dagsordenen igen inden for politisk filosofi. Han blev en original og central figur i moderne klassisk liberalisme.

Otto Brøns-Petersen er analysechef i tænketanken CEPOS og tidligere direktør i Skatteministeriet.

Podcast

Under Ekstramateriale kan der findes link til Djøfcast - Statskundskabens klassikere. 

Hør analysechef Otto Brøns-Petersen i samtale med professor Peter Nedergaard om James M. Buchanan.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

29.10.2018

Sider:

164

ISBN:

9788757442786