IT-projektarbejde

IT-projektarbejde

– Introduktion til teknisk rapportskrivning i grupper

Af

Henriette Moos

Pris

295 kr

Om bogen

IT-projektarbejde – introduktion til teknisk rapportskrivning i grupper samler alle vigtige emner om projektarbejde, gruppearbejde, konceptudvikling og test af prototyper, teknisk skriftlighed og rapportskrivning i én og samme grundbog om IT-projektarbejde. Målgruppen er således helt ned til førsteårsstuderende på en videregående IT-uddannelse, men bogen kan også anvendes på senere semestre og til delvise nedslag indenfor udvalgte emner.

Bogens emner er ikke nye hver for sig, men den måde emner og tilgange er udvalgt, sammenstillet og formidlet, repræsenterer en nyere tilgang til IT-udvikling, som både karakteriserer udviklingen indenfor IT-uddannelser i Danmark, men som også afspejler det arbejdsmarked som nyuddannede IT-udviklere kommer ud til. Nøgleordene for denne tilgang er værdiskabelse, bæredygtighed, brugerorientering, samarbejde, og en større bevidsthed om at begynde med fokus på det minimalt funktionsdygtige produkt (Minimal Viable Product/MVP).
Bogen er opbygget kronologisk i forhold til hvordan et projektarbejde på en uddannelse typisk kan forløbe, og der er to hoveddele i bogen med hvert sit fokus. Første del fokuserer på alle aspekter af det praktiske projektarbejde lige fra gruppedannelse til indsamling af data over ideudvikling til udvikling af en prototype og test. Anden del er centreret omkring rapportskrivning med fokus på teknisk skriftlighed, rapportstruktur og arbejdsgange. 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.08.2022

Sider:

263

ISBN:

9788757453683