Investeringsscreeningsloven

– Med kommentarer

Af

Kristian Helge Straton-Andersen

Pris

1.500 kr

Om bogen

Investeringsscreeningsloven regulerer udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler. Lovkommentaren behandler bl.a.:

– Omfattede investorer (udenlandske personer, virksomheder og enheder)
– Omfattede danske virksomheder og enheder
– Regulerede investeringer, herunder kontrol ved andremidler, særlige økonomiske aftaler og nystiftelser
– Pligtmæssige ansøgninger og frivillige anmeldelser
– Sagsbehandling, afgørelseskriterier og domstolsprøvelse
– Tilladelse, tilsagn, vilkår, påbud, forbud og afslag
– Afvikling, ugyldighed, ekspropriation og ophævelse af stemmeret

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

30.11.2022

Sider:

661

ISBN:

9788757453218

Se på jurabiblioteket