International Politiret

International Politiret

– Politiret bd. 2

Af

Ib Henricson

Pris

500 kr

Om bogen

"International politiret" er læren om de suveræne staters samarbejde inden for det politimæssige og det retlige område. Denne bog fokuserer såvel på det samarbejde der foregår i EU og Europarådet, som på samarbejdet i FN og mellem de nordiske lande.

Bogen er primært skrevet til undervisningsbrug på universitetet men kan ligeledes anvendes i det praktiske politi- og retsarbejde.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.05.2010

Sider:

382

ISBN:

9788757420937