International købelov (CISG)

– Med kommentarer

Af

Bernhard Gomard, René Franz Henschel

Pris

995 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Denne lovkommentar henvender sig til dommere, advokater, virksomhedsjurister og andre, der ønsker en udførlig og opdateret beskrivelse af reglerne i den internationale købelov (CISG) (FN´s konvention om aftaler om internationale køb).

"International købelov (CISG)" gennemgår udførligt hver enkelt bestemmelse i konventionen, med opdaterede henvisninger til såvel national som international retspraksis, med særlig vægt på FN´s egen domssamling CLOUT, ligesom der er fyldige henvisninger til dansk og international litteratur om konventionen. Til beskrivelse af retstilstanden inddrages næsten 600 rets- og voldgiftsafgørelser, fra mere end 30 forskellige stater, ligesom en række af de vigtigste områder, hvorpå der hersker usikkerhed om retstilstanden, beskrives og analyseres med henblik på at fastslå gældende ret.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.04.2014

Sider:

528

ISBN:

9788757496543

Se på jurabiblioteket

Omtale af bogen
”Ud over flittige henvisninger til global retspraksis indeholder kommentaren et væld af referencer til bøger og artikler om CISG. Og forfatterne træder gerne i karakter og giver deres bud på, hvordan tvivlsspørgsmål i CISG bør løses.”
- Peter Arnt Nielsen, Ugeskrift for Retsvæsen, U.2014B.289

"Kommentaren vil bestemt være nyttig for enhver, der beskæftiger sig med problemstillinger, der er omfattet af konventionen."
- Revivsion og Regnskabsvæsen, nr. 6, 2014