Immaterialret

Af

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen

Pris

950 kr

Om bogen

IMMATERIALRET indeholder en samlet og væsentligt opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder, hvor de seneste års lovændringer og nye praksis er inkorporeret. 


IMMATERIALRET behandler bl.a. følgende emner: 
• Ophavsret 
• Patentret 
• Brugsmodelret 
• Designret 
• Varemærkeret 
• Aftaler om immaterialrettigheder 
• Retshåndhævelse af immaterialrettigheder. 


IMMATERIALRET er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet. 

JENS SCHOVSBO er professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR). Han er desuden medlem af bl.a. Ankenævnet for patenter og varemærker, Klagenævnet for Domænenavne og af bestyrelsen for Foreningen Industriel Retsbeskyttelse. 
 

MORTEN ROSENMEIER er professor i ophavsret ved CIIR. Ved siden af universitetsarbejdet har han tilknytning til forskellige ophavsretlige organisationer mv., der varetager interesser for såvel rettighedshavere som brugere af beskyttet stof, herunder Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Copydan Tekst & Node, VISDA, Gramex mv. 


CLEMENT SALUNG PETERSEN er professor i civilproces ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Han er medlem af Retsplejerådet og tilknyttet UBVA som konsulent. Han er tidligere sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne.

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

05.02.2024

Sider:

861

ISBN:

9788757452488

Se på jurabiblioteket