Immanuel Kant

Immanuel Kant

– Statskundskabens klassikere

Af

Christian F. Rostbøll

Pris

200 kr

Om bogen

Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Immanuel Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig indflydelse på udviklingen af den nyere tids politiske teori. Blandt andet hans kategoriske imperativ og ideen om, at alle mennesker bør behandles som mål i sig selv og ikke blot som middel, henvises der ofte til. I det hele taget står Kantiansk pligtetik som det vigtigste alternativ til nytteetikken. I de senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale.

Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Immanuel Kants bidrag til statskundskaben, og som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.04.2015

Sider:

100

ISBN:

9788757427899

”I de senere år har Kants betydning for politiske filosoffer været stigende, og det giver derfor god mening at præsentere hans bidrag til statskundskabens i dette lille værk og vurdere dets aktualitet i forhold til nutiden. En vis baggrundsviden er nødvendig, men som introduktion til videre studier fungerer bogen glimrende.”

- Bent Birk Kristensen, DBC