Hvidvaskloven

– Med kommentarer

Af

Hans Fogtdal, Peter Schradieck, Peter Bang

Pris

1.400 kr

Om bogen

Denne bog udgør en revideret kommentar til den danske hvidvasklov.

Der har de seneste år været betydeligt mediefokus og politisk bevågenhed omkring hvidvask og sager om hvidvask på nationalt og internationalt niveau. Myndighederne i ind- og udland er blevet betydeligt styrket på området og har med et forøget fokus behandlet et stigende antal sager herom. I denne bog gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklede område, der er baseret på en række nyere EU-direktiver, herunder 4. og 5. hvidvaskdirektiv.  

Det er håbet, at bogen kan anvendes som håndbog og vil lette det praktiske arbejde med loven og de mange tilknyttede retskilder. Bemærkningerne til loven udgør naturligvis en meget væsentlig del af fremstillingen, men dertil kommer inddragelse af relevant praksis og inddragelse af de øvrige relevante retskilder på området, herunder Finanstilsynets hvidvask-vejledning.

Bogen er rettet mod praktiserende jurister, advokater, praktikere i finansielle virksomheder, revisorer, dommere, journalister, ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionshuse, udbydere af virtuelle valutaer og andre med interesse for emnet.

Der har i de senere år været omfattende ændringer af loven, og der har derfor vist sig et behov for ajourføring af den 1. udgave.

Fremstillingen er ajourført pr. oktober 2021.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

04.02.2022

Sider:

874

ISBN:

9788757452686

Se på jurabiblioteket

"Kommentarteksten hos Fogtdal m.fl. er mere omfattende end hos end Moalem & Lindencrone, i alt på ca. 150 tryksider. Det større omfang skyldes, at Fogtdal m.fl. ikke blot inddrager lovbemærkningerne, men også administrative afgørelser og bødeforlæg mv. fra navnlig SØIK og Finanstilsynet samt ikke mindst utrykt praksis mv. Derudover er de afsnit, der i generel form introducerer selve loven, den omkringliggende danske og EU-baserede lovgivning og de enkelte dele heraf, mere omfattende hos Fogtdal m.fl. end hos Moalem & Lindencrone. Her bærer Fogtdal m.fl. præg af, at førsteforfatteren er tidligere vicestatsadvokat i SØIK med ansvar for hvidvaskområdet. (…) Skal man vælge mellem de to lovkommentarer, taler en objektiv afvejning nok til fordel for Fogtdal m.fl., der som allerede nævnt indeholder det mest righoldige materiale af henvisninger til kildemateriale uden for lovtekst, forarbejder og vejledninger."
- Mads Bryde Andersen, Ugeskrift for Retsvæsen, den 31. marts 2020