Havneloven

Havneloven

– Med kommentarer

Af

Niklas Korsgaard Christensen

Pris

625 kr

Om bogen

Havneloven med kommentarer er den første samlede juridiske fremstilling om den nuværende havnelov i den traditionelle kommenterede form.

En forudsætning for bevarelse af et konkurrencedygtigt Danmark er, at vi har en tidsvarende og velindrettet infrastruktur af høj kvalitet. De danske havne er naturlige infrastrukturelle knudepunkter, som udgør grundlaget for en konkurrencedygtig søtransport. Danske havnes betydning kan ikke overvurderes. I retlige sammenhæng fik vi i Danmark først i 1976 en egentlig lov for danske trafikhavne. Denne lov har udviklet sig i takt med tidens stadige internationalisering og konkurrence til havneloven, som den er gældende i dag.

I fremstillingen er hovedvægten lagt på at fremdrage udviklingen for de enkelte bestemmelser siden den første trafikhavnelov indtil i dag samt kommentere de enkelte bestemmelser på grundlag af- og særligt- de primære retskilder.

Der er i Havneloven med kommentarer ikke taget højde for forhold og udvikling efter den 1. august 2015.
 

Om forfatteren

Niklas Korsgaard Christensen er advokat med møderet for Højesteret. Endvidere er Niklas partner i advokatfirmaet Plesner, med speciale i projektudvikling og konfliktløsning inden for energi, infrastruktur og byggeri.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.01.2016

Sider:

168

ISBN:

9788757433272

”Havneloven bør ikke være til hinder for, at erhvervshavnene kan udvikle sig til egentlige transportcentre, hvor mangeartede services kan tilbydes til havnenes brugere. I den nuværende havnelov er indført forskellige begrænsninger for en sådan udvikling.”
Omtale på kommunen.dk


 

”En tidsvarende havnelov er afgørende for, at de danske havne kan fungere optimalt som infrastruktur-knudepunkter i en konkurrencedygtig sø- og landtransport. Hvis havneloven forsat skal være en god ramme for erhvervshavnenes organisering og drift, er det nødvendigt med en række justeringer."
Omtale på plesner.com