Havnearealer

Havnearealer

Af

Kim Trenskow, Ellen Margrethe Basse

Pris

260 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Bogen besvarer mange af de juridiske spørgsmål, som er knyttet til anvendelsen af havnearealerne. Svarene vedrører bl.a. de muligheder og de retlige begrænsninger, som kommunerne må respektere, når de optræder henholdsvis som myndigheder og som ejere af havnearealer.  Forfatterne behandler således vigtige emner som:Planlovens konkrete anvendelse ved omdannelse af havnearealer. De begrænsninger, som kommunerne må acceptere efter den almindelige forvaltningsret, kommunalfuldmagten og konkurrenceloven. Klage- og andre kontrolmuligheder. Retsbeskyttelsen for eksisterende virksomheder.De organisationsformer, som kommunerne og havnene kan vælge efter havneloven - og den juridiske konsekvens af valgene. Samarbejdsmuligheder med private, som kan supplere det organisatoriske valg.Udbudsreglerne, som gælder ved salg af serviceydelser på havnearealerne.Reglerne for kommunal finansiering og garantistillelse.Bygge- og udstykningstilladelser. Leje og anden brug af arealerne.Miljøforhold (bl.a. støj og lugt). Affaldsbortskaffelse, klapning og jordforurening - herunder genanvendelse af jord og havbundsmateriale."Havnearealer - Håndbog om rettigheder og pligter" henvender sig til de beslutningstagere og rådgivere, der er med i politikudformningen og tilrettelæggelsen af de aktuelle havneomdannelser. Håndbogen er også nyttig for dem, der varetager almindelig daglige ledelsesfunktioner på havnene eller udøver myndighedsbeføjelser over havnearealer.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.01.2006

Sider:

160

ISBN:

9788776730536