Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse

– Fra barrierer til broer

Af

Finn Amby , Helle Holt , Frederik Thuesen , Thomas Bredgaard

Pris

475 kr

Om bogen

Der er i stigende grad en forventning om, at mennesker med handicap skal arbejde, hvis de kan arbejde, men mange mennesker med handicap har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I denne bog samles den eksisterende viden om handicap og beskæftigelse og præsenteres nye forskningsresultater om barrierer og broer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bogen bygger på integrerede analyser af forhold, der hæmmer og fremmer beskæftigelsen for mennesker med bevægelseshandicap og opstiller en model for et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap. Den giver således både ny indsigt i årsagerne til, at mennesker med handicap er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og forslag til, hvordan flere mennesker med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Bogen henvender sig til alle med interesse for arbejdsmarkedsforhold, handicap, beskæftigelse og beskæftigelsessystemet.

Thomas Bredgaard (ph.d.) er professor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Thomas er leder af Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB) og medleder af Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA). Thomas forsker i arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmarkedspolitik, flexicurity, virksomhedernes sociale ansvar, evaluering samt handicap og beskæftigelse.

Finn Amby (ph.d.) er lektor ved socialrådgiveruddannelsen på VIA University College i Aarhus. Finn er aktiv i FHB. Finns primære forskningsfelt er handicap og beskæftigelse med særligt fokus på politiske rammer og jobcentrenes rolle samt førtidspension og fleksjob.

Helle Holt (ph.d.) er seniorforsker på VIVE (Det nationale forskningscenter for velfærd). Helles forsker i samspillet mellem virksomheder, jobcentre, de særligt udsatte grupper og beskæftigelsesindsatserne. Dette indebærer et fokus virksomheders sociale engagement, den rummelige og inkluderende arbejdsplads, psykisk arbejdsmiljø og arbejdspladskultur.

Frederik Thuesen (ph.d.) er seniorforsker på VIVE og medlem af FHB. Frederik forsker i integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap samt flygtninge og indvandrere. Frederik forsker også i offentlig administration, herunder mødet mellem sagsbehandlere og borgere samt statslig styring af jobcentrene. 

Se alle titler inden for Arbejdssociologi.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.11.2020

Sider:

411

ISBN:

9788757448986

"Bogen giver et godt indblik i de forhold, som er afgørende for, at mennesker med bevægelseshandicap kommer i arbejde. Den kombinerer kendt viden om handicap og beskæftigelse med nye forskningsresultater og er derfor et godt fundament for det videre arbejde med at få flere med handicap ind på arbejdsmarkedet. Bogen er skrevet til politikere, fagprofessionelle, interesseorganisationer, studerende og forskere med interesse for mennesker med handicap og arbejdsmarkedet. Jeg vil dog anbefale alle, der er interesseret i området eller dele af området at læse denne bog."
- Af Katrine Ibsen Larsen, Handicapnyt nr. 1, 2021

 

"I anledning af den internationale handicapdag foreslår fire forskere nu jobcentrene at gribe jobformidling til handicappede mere systematisk an, skriver de i Altinget."
- NB Beskæftigelse, den 3. december 2020

"På beskæftigelsesområdet har vi i Danmark en politisk målsætning om, at flere mennesker med handicap skal i arbejde, men der er ikke tilstrækkelig fokus og opmærksomhed på handicap i beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene."
- Thomas Bredgaard, Finn Amby, Helle Holt og Frederik Thuesen, Altinget, den 3. december 2020.