Grundlæggende databeskyttelsesret

Af

Hanne Marie Motzfeldt

Pris

550 kr

Om bogen

I 2016 blev EU's efterhånden så berømte databeskyttelsesforordning vedtaget. I 2018 fik forordningen virkning i dansk ret, og den regulerer i dag store dele af det digitale samfunds databehandling, suppleret af databeskyttelsesloven.


Forordningens vagt og upræcist formulerede regler er i dag præciseret i en række retningslinjer, vejledninger, udtalelser og afgørelser fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet, ligesom en række domme er afsagt siden 2018.  Grundlæggende databeskyttelsesret gennemgår de væsentligste dele af den almindelige databeskyttelsesret under inddragelse af dette, nyere materiale.


Gennemgangen er struktureret efter en række temaer:

• Databeskyttelsesrettens nyere historik, formål og sigte

• Databeskyttelsesrettens retskilder

• Databeskyttelsesforordningens og –lovens anvendelsesområder

• Databeskyttelsesrettens reguleringsmodel og aktører

• De grundlæggende behandlingsprincipper

• Kravene om behandlingsgrundlag og hjemmel

• De registreredes rettigheder

• De databeskyttelsesretlige ansvarlighedsregler

• Reglerne om overførsler til tredjelande og internationale organisationer

• Tilsyn, håndhævelse og sanktioner

Bogen er blevet til på baggrund af et ønske om en opdatering af lærebogsmaterialet i databeskyttelsesret på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. Den er skrevet af lektor, ph.d. Hanne Marie Motzfeldt, der har undervist i faget siden 2019.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.02.2022

Sider:

446

ISBN:

9788757453669

Se på jurabiblioteket