Grønlandsk kriminalret

– Ansvaret & forbrydelserne

Af

Matias Røjle Bruun

Pris

625 kr

Om bogen

Kriminalretten er den del af det grønlandske retssystem, der regulerer forbrydelser og samfundets sanktionering heraf. Den mest centrale regulering er indeholdt i den grønlandske kriminallov af 1. januar 2010 med senere ændringer. Loven er bygget op omkring den danske straffelov.

Ansvaret & forbrydelserne behandler to af kriminalrettens tre grundlæggende emner; ansvarslæren og læren om forbrydelserne. Bogens første del indeholder en introduktion til kriminalretten samt en kort præsentation af det grønlandske kriminalretlige system og historie. Dernæst introduceres forbrydelser som begreb og de grundlæggende kriminalretlige fortolkningsprincipper, hvorefter kriterierne for ansvarspådragelse i grønlandsk ret behandles. Anden del indeholder en grundlæggende gennemgang af reglerne om de specifikke forbrydelser.

Der er tale om den første akademiske lærebog udarbejdet om den grønlandske ansvarslære og de i kriminalloven indeholdte forbrydelser. Bogen bruges som lærebog for jurastuderende på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), men er tillige et praktisk værktøj for alle, der arbejder med den grønlandske kriminallov.

Matias Røjle Bruun er jurist og ansat ved den danske anklagemyndighed. Han har tidligere arbejdet som advokatfuldmægtig i både Grønland og Danmark samt som juridisk rådgiver i blandt andet grønlandske retsforhold på Institut for Menneskerettigheder. Han har i en årrække været ansat som undervisningsassistent på Københavns Universitet, hvor han blandt andet har undervist i strafferet, og medvirker nu ved undervisning i kriminalret på Ilisimatusarfik.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

29.01.2021

Sider:

384

ISBN:

9788757448283

Se på jurabiblioteket