Global sundhed i dansk perspektiv

Global sundhed i dansk perspektiv

Af

Flemming Konradsen, Dan Meyrowitsch, Nanna Maaløe, Monica Lauridsen Kujabi, Siri Tellier,

Pris

290 kr

Om bogen

Vi lever i en verden under hastig forandring, hvor det er tydeligt for alle, at uanset hvilken holdning man har til globalisering, er det fortid at betragte det enkelte samfund, herunder Danmark, som løsrevet fra resten af planeten. I forhold til blandt andet sundhed, sundhedssystemer og sundhedspolitiske prioriteter spiller globalisering og tværkulturelle forhold en stigende rolle.
Hensigten med denne bog er derfor at fremme kompetencer, viden og refleksion af relevans for centrale globale sundhedstemaer blandt danske sundhedsprofessionelle. Gennem introduktion til centrale problemstillinger, cases, dilemmaer og diskussioner støtter bogen den enkelte sundhedsprofessionelle til et fremtidigt virke i en globaliseret verden.
Der er i bogen særligt fokus på at inspirere til en debat om de muligheder og udfordringer, som globalisering medfører for sundhed, sundhedsprofessionelle og sundhedspraksis i Danmark.
FLEMMING KONRADSEN er professor i global sundhed og leder af School of Global Health ved Københavns Universitet samt videnskabelig direktør for global sundhed ved Novo Nordisk Fonden. Han har 30 års erfaring med undervisning, forskning og sundhedsfremmende programmer med fokus på særligt Sydasien, Øst- og Vestafrika. Flemming Konradsen har arbejdet for internationale forskningsinstitutioner, udviklings NGO’er, FN-organisationer og universiteter. Han har i sin forskning særligt fokus på de miljømæssige faktorer, der har betydning for folkesundheden. Flemming er ansvarlig for en række programmer, der sigter på at styrke forsknings- og undervisningskapaciteten i lav- og mellemindkomstlande.
DAN MEYROWITSCH er epidemiolog (cand.scient.), ph.d., lektor og forskningsleder ved Afdeling for Global Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Han har mere end 30 års erfaring med undervisning, vejledning og forskning i global sundhed med særligt fokus på epidemiologi, sundhedssystemer og sundhedsfremme i lav- og lavmellemindkomstsamfund. Dan Meyrowitsch har boet og arbejdet i Afrika og Asien og har fungeret som koordinator og projektleder i flere større forskningsprojekter finansieret af blandt andet EU og Danida samt har fungeret som konsulent i FN-organisationer og Verdensbanken.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

04.08.2022

Sider:

187

ISBN:

9788757450484

"Styrken i bogen er det lokale perspektiv med et udvalg af emner, som opleves af mange klinikere i en dansk hverdag – for eksempel tværkulturelle møder, drenge- og pigeomskæring, integration af udenlandsk arbejdskraft, sundhedsinformationers rolle på de sociale medier, medicinsk turisme, grønlandske patienter og indvirkning af klimaforandringerne på sundhed."

 - Anmeldelse i Ugeskrift for Læger