Generationsskifte og omstrukturering

– Det skatteretlige grundlag

Af

Birgitte Sølvkær Olesen

Pris

1.075 kr

Om bogen

Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag omhandler særligt det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Særligt har bogen sigte på overdragelse af virksomheder eller kapitalandele med skattemæssig succession til familiekredsen samt til medarbejdere samt omstrukturering i forbindelse med tilrettelæggelse af et generationsskifte. Bogen behandler i forbindelse skattefrie virksomhedsomdannelser, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver.

Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 7. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatterådet, Landsskatteretten, domstolene og EU-domstolen. Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. 

Forfatteren er advokat og beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering. Hun har endvidere gennem en årrække undervist studerende samt advokater og revisorer inden for området.

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

18.08.2023

Sider:

402

ISBN:

9788757457117

Se på jurabiblioteket