Fuldmagt og fremtidsfuldmagt

– Nye synsvinkler

Af

Lennart Lynge Andersen

Pris

400 kr

Om bogen

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der skal træde i kraft, hvis udsteder på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller lignende ikke længere har evnen til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. I ‘Fuldmagt og fremtidsfuldmagt’ analyserer professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen fremtidsfuldmagten ud fra en række nye synsvinkler. Det gælder bl.a., hvorledes disse fuldmagter forankres i den almindelige fuldmagtsret. Forfatteren konkluderer bl.a., at en fremtidsfuldmagt vedrørende økonomiske forhold må kategoriseres som en fuldmagtstype sui generis, mens han afviser, at en fremtidsfuldmagt vedrørende personlige forhold kan karakteriseres som en fuldmagt.

Bogen henvender sig primært til advokater, domstole, kommuner og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med ældres retsforhold, herunder særligt værgemål og anvendelsen af fremtidsfuldmagter.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

07.01.2021

Sider:

266

ISBN:

9788757449464

Se på jurabiblioteket

"Flere af de »nye synsvinkler« på fremtidsfuldmagtslovens fuldmagtsbegreb (og konsekvenserne heraf), som præsenteres i bogen – og samles op i nogle »legislative bemærkninger« i bogens afsluttende kapitel – hviler på juridiske analyser og synspunkter, som fortjener opmærksomhed og bør indgå i vurderingen af loven. Bogen giver således god inspiration til den lovevaluering, som er varslet i 2022, men som efter forfatterens opfattelse bør begynde allerede nu. I realiteten har han med sine synspunkter i denne bog selv givet bolden op." 

- Ugeskrift for Retsvæsen, 2021