Forvaltningsret

Forvaltningsret

– lærebog for statskundskab

Af

Sten Bønsing

Pris

650 kr

Om bogen

Forvaltningsret – lærebog for statskundskab  gennemgår grundigt de grundlæggende forvaltningsretlige  regler. Den behandler forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling, kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, tavshedspligt samt offentligt ansattes generelle tjenestepligter, bl.a. sandhedspligten, efterkommelse af ordre m.v. 

Bogen er baseret på forfatterens bog Almindelig Forvaltningsret, men er omarbejdet til at dække pensum i forvaltningsret for både statskundskabsstuderende, landinspektører og andre inden for de samfundsvidenskabelige områder. 

Sten Bønsing er professor ved Aalborg Universitet, hvor han i mange år har undervist i forvaltningsret på såvel jura som erhvervsjura og statskundskabsstudierne. Sten Bønsing rådgiver også forvaltningsmyndigheder og parter i konkrete sager, ligesom han afholder kurser for forvaltningsmyndigheder.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

20.07.2023

Sider:

533

ISBN:

9788757455694