Forvaltningsret - Almindelige emner

Af

Søren Højgaard Mørup , Jens Garde , Jørgen Albæk Jensen , Orla Friis Jensen , Helle Bødker Madsen ,

Pris

1.225 kr

Om bogen

Forvaltningsret – Almindelige emner” foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.

I lighed med 6.-udgaven indeholder 7.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle almindelige forvaltningsret.

Bogen er primært rettet mod juridiske studerende, men kan med fordel også anvendes som håndbog af praktikere, der har behov for kendskab til de emner, som behandles i bogen.

Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 1. oktober 2021. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget.

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

21.07.2022

Sider:

675

ISBN:

9788757448351

Se på jurabiblioteket