Forvaltningsret

Forvaltningsret

– Kompendium 2022/2023

Af

Daniel Mathias Bager , Nanna Vang Christensen

Pris

250 kr

Om bogen

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forvaltningsretten. Kompendiet omhandler kravene til forvaltningens hjemmel og sagsbehandling, samt spørgsmålet om prøvelse af forvaltningens afgørelser.
Kompendiet indeholder ligeledes forslag til fremgangsmåde ved løsning af forvaltningsretlige opgaver, til brug f.eks. ved eksamen.
Kompendiet er udarbejdet på baggrund af lærebøgerne forvaltningsret – Sagsbehandling og forvaltningsret – Almindelige emner same EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, som anvendes som lærebøger i bachelorfaget Forvaltningsret på bl.a. Københavns Universitet. Uanset det konkrete pensum og lærebogsmateriale kan kompendiet dog anvendes af studerende på alle universiteter og give et overblik over forvaltningsretten.
Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen.
Daniel Mathias Bager, Cand.jur. fra Københavns Universitet.
Nanna Vang Christensen, studerende på jurauddannelsen, Københavns Universitet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

07.01.2022

Sider:

254

ISBN:

9788757437034