Forvaltningsloven

– Med kommentarer

Af

Niels Fenger

Pris

1.950 kr

Om bogen

Siden førsteudgaven af denne bog er der forløbet otte år. Perioden har været præget af navnlig øget digitalisering og den deraf følgende anvendelse af de forvaltningsretlige regler på nye administrative løsninger, af vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Fremstillingen behandler - ud over kommentarerne til forvaltningslovens enkelte bestemmelser -  bl.a. også officialmaksimen og persondatalovens videregivelsesregler samt EU-rettens og menneskerettens stadigt større krav til den nationale forvalt­ningsproces. Bogen udgør dermed et unikt arbejdsredskab for alle, som beskæftiger sig med sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

21.12.2020

Sider:

988

ISBN:

9788757444209

Se på jurabiblioteket

"...er der ikke andet at sige, en at der tale er om et imporende værk, som vil få en central og velfortjent plads i den forvaltningsretlige litteratur."
- Jens Møller, Ugeskrift for Retsvæsen