Forskningsinterview

Forskningsinterview

– En praktisk og metodisk introduktion

Af

Anne Mette Møller, Gitte Sommer Harrits

Pris

275 kr

Om bogen

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.

Formålet med bogen er at formidle centrale indsigter, praktiske erfaringer og konkrete råd, som kan guide og støtte både håndværk og refleksion. Bogens pointer trækker på forfatternes egne erfaringer såvel som den bredere danske og internationale litteratur om interview og kvalitativ metode.

Anne Mette Møller er cand.scient.soc. og ph.d. i Statskundskab fra Københavns Universitet. Hun adjunkt ved Institut for Statskundskab Aarhus Universitet og tilknyttet VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun har tidligere arbejdet med evaluering og analyse, primært på det sociale område. Hendes forskningsområder dækker bl.a. frontlinjemedarbejdere, professionalisme, faglig ledelse, digitale teknologier og kvalitative metoder, særligt organisatorisk etnografi.

Gitte Sommer Harrits er cand.scient.pol. og ph.d. i Statskundskab fra Aarhus Universitet. Hun er prorektor ved VIA University College og har tidligere været lektor og studieleder ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder dækker bl.a. sociale klasser og kategorier, professionelt arbejde samt kvalitative metoder og metodekombination.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

31.01.2021

Sider:

224

ISBN:

9788757446067