Forskningsfrihed

Forskningsfrihed

– Hvad med juraen?

Af

Jakob Wested , Helle Porsdam , Sten Schaumburg-Müller , Christian Højer Schjøler , Heine Andersen ,

Pris

400 kr

Om bogen

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog.
Bogen kommer bl.a. ind på:
– Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den?
– Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner?
– I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
– I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret?
– Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet?
Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister og er udgivet med støtte fra Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). En gratis elektronisk version kan downloades fra www.ubva.dk.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.06.2022

Sider:

334

ISBN:

9788757449198

Omtale

Bogomtale: Bogen er blevet omtalt i Fundats.dk, den 29. november 2022

Bogomtale: Bogen er blevet omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen, den 24. oktober 2022. U.2022B.308/2

Bogomtale: Bogen er blevet omtalt i Uniavisen. dk, den 12. oktober 2022

Artikel: Debatten om ytringsfrihed på universiteter er løbet af sporet
- Debatindlæg af Heine Andersen, Berlingske, den 12. august 2022

Artikel: Forskere tvinges på kompromis: 'Vi ser jævnligt sager, der afslører pres på forskningsfriheden'
"I ny bog skitserer forskere et dansk forskningsmiljø under pres. Forsknings- og ytringsfriheden er truet, og en årsag er kampen med de private konsulenthuse."
- Thomas Djursing, Ingeniøren, den 5. juni 2022