Forretningshemmelighedens retsværn

– Forandring, forankring og fremtidsperspektiver

Af

Monia Fleischer Ben Soltane

Pris

700 kr

Om bogen

Forretningshemmeligheder er et emne, der altid har været – og altid vil være – relevant for erhvervslivet og det omkringliggende samfund. Forretningshemmelighedsbeskyttelse benyttes bredt på tværs af diverse sektorer samt virksomhedsstørrelser, og forretningshemmeligheder har videre betydning for samfundsøkonomien som hele i kraft af deres rolle som katalysator for innovation og udvikling. Der er således tale om et evigt aktuelt emne af stor praktisk betydning. Imidlertid har der indtil nu ikke været det store fokus på emnet, trods dets praktiske relevans.

Den foreliggende ph.d.-afhandling er skrevet i en brydningstid, hvor forretningshemmelighedens retsværn har undergået store forandringer over ganske få år. I Europa betød vedtagelsen af direktivet om forretningshemmeligheder, 2016/943/EU, at retsområdet blev reguleret i EU-retten for første gang i fællesskabsrettens historie, og harmoniseringsinitiativet må betegnes som en milepæl. I national ret blev direktivet implementeret ved lov om forretningshemmeligheder, lov nr. 309 af 25. april 2018, og herved fik dansk ret for første gang en hovedlov på retsområdet, hvilket må betegnes som et paradigmeskifte. Med lov om forretningshemmeligheders vedtagelse i 2018 startede således første kapitel af en ny – direktivstyret - sui generis fortælling i dansk retshistorie.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

25.06.2021

Sider:

546

ISBN:

9788757451269

Se på jurabiblioteket

"Bogen udgør et væsentligt bidrag til et delvist nyt og vigtigt retsområde og dermed også kan anbefales til alle, der arbejder med beskyttelse af forretningshemmeligheder"
- Henrik Udsen, Ugeskrift for Retsvæsen, den 23. september 2021