Forligsmandsloven

– Med kommentarer

Af

Peer Schaumburg-Müller , Birger Stein Christensen

Pris

525 kr

Om bogen

Forligsmandsloven med kommentarer er en lovkommentar til en helt unik og meget speciel lov på det danske arbejdsmarked. Foruden en grundig introduktion til loven, følger bogen loven bestemmelse for bestemmelse og giver læseren en udførlig både teoretisk og navnlig praktisk viden om alle dens bestemmelser og facetter. Selvom loven ikke i det daglige anvendes til løsning af arbejdsretlige konflikter på den enkelte arbejdsplads eller i forhold til den enkelte lønmodtager, har den stor betydning i forbindelse med overenskomstfornyelser både på det private og på det offentlige arbejdsmarked, hvor konflikter mellem parterne kan have meget betydelig skadevirkning for hele samfundet.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

14.08.2019

Sider:

168

ISBN:

9788757443554

Se på jurabiblioteket

"Nu er kommentaren opdateret og udvidet, og Birger Stein Christensen, der i 25 år frem til 2017 har været ledende sekretær i Forligsinstitutionen, er indtrådt som medforfatter. Kommentaren indledes (s. 17-47) med en grundig introduktion til forligsmandsloven og til institutionens historiske udvikling. Herpå følger kommentarer til lovens enkelte bestemmelser"

- Omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 27. august 2019