Forfatningsret

Forfatningsret

– Kompendium 2023/24

Af

Nanna Vang Christensen, Vanessa Møller Damkjær

Pris

250 kr

Om bogen

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forfatningsretten. Kompendiet er opdelt i tre hoveddele. I kompendiets første del introduceres den institutionelle forfatningsret og EU-forfatningsret. I anden del præsenteres de nationale og EU-retskilder der ligger til grund for forfatningsretten. Endelig præsenteres i tredje del de forfatningsretlige institutioner, med udgangspunkt i magtens tredeling, dvs. den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt, på både nationalt og EU-niveau, herunder en sammenligning af institutionerne. 
Kompendiet er udarbejdet på baggrund af Dansk statsret og Uddrag af EU-retten, der anvendes som lærebøger i bachelorfaget forfatningsret på bl.a. Købenahvns Universitet. Uanset det konkrete pensum og lærebogsmateriale kan kompendiet dog anvendes af studerende på alle universiteter og give et overblik over forfatningsretten.
Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen.
Nanna Vang Christensen og Vanessa Møller Damkjær er studerende på den juridiske kandidatuddannelse på Københavns Universitet. 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

13.02.2023

Sider:

169

ISBN:

9788757450149