Foreningsret

Foreningsret

Af

Ole Hasselbalch

Pris

1.200 kr

Om bogen

Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.

Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden i forhold til omverdenen.

Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

12.07.2011

Sider:

432

ISBN:

9788757426311

"Fremstillingen er velsystematiseret og velskrevet, og der er næppe mange spørgsmål, hvorpå man ikke kan finde et svar. Forfatteren demonstrerer et sikkert overblik over retsområdet."
Eigil Lego Andersen, UfR ONLINE, 2012