Forbrugeraftaleloven

– Med kommentarer

Af

Susanne Karstoft

Pris

1.250 kr

Om bogen

Den teknologiske udvikling i de sidste årtier har givet anledning til nye aftaleindgåelsesmåder, og der er kommet stadigt mere fokus på behovet for forbrugerbeskyttelse. Som følge heraf er forbrugeraftaleloven ændret flere gange siden 1978, hvor den første forbrugeraftalelov blev vedtaget i Danmark. Flere af ændringerne er udtryk for gennemførelse af EU-direktiver, senest ved implementering af forbrugerrettighedsdirektivet i dansk ret ved lov nr. 1457 af 17. december 2013, som trådte i kraft den 13. juni 2014.

Denne lovkommentar indeholder en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af forbrugeraftaleloven, dens forarbejder, tilhørende retningslinjer, dansk og EU-retlig praksis osv. Også tilgrænsende regelsæt, f.eks. markedsføringsloven og e-handelsloven, samt almindelige formueretlige regler inddrages i fremstillingen.

Fremstillingen følger lovens systematik. Kommentarerne er knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser, men er også problemorienteret. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt under hver enkelt paragraf.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

23.05.2018

Sider:

628

ISBN:

9788757433029

Se på jurabiblioteket

"Fremstillingen er klar og velskrevet og vidner i det hele om forfatterens store indsigt på forbrugerrettens område. Bogen når vidt omkring og går i dybden med de mange retlige spørgsmål, der knytter sig til loven, og er et must for den, der beskæftiger sig med fjernsalg og andre forbrugeraftaler."
- Anmeldelse ved Peter Møgelvang-Hansen, Ugeskrift for Retsvæsen, 18. september 2018