Forældelsesloven i lyset af den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Af

Mathias Mikkelsen

Pris

450 kr

Om bogen

Forældelsesloven i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver en grundig analyse af Menneskerettighedsdomstolens praksis om forældelsesreglers overensstemmelse med konventionen og i særdeleshed domstolens proportionalitetsvurdering og de momenter, som indgår heri. Derudover indeholder bogen analyser af dansk retspraksis, hvor spørgsmålet om forældelseslovens forhold til konventionen hidtil har været behandlet, herunder af hvordan de danske domstoles afgørelser harmonerer med konventionen og Menneskerettighedsdomstolens praksis. Bogen er særligt relevant for praktikere, som beskæftiger sig med sager om forældelse af kompensationskrav mod offentlige myndigheder i anledning af krænkelser af konventionen.

MATHIAS MIKKELSEN, cand.jur., ph.d., har tidligere været ansat som fuldmægtig i Justitsministeriets departement og er i dag ansat som adjunkt ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Bogen er en lettere revideret og opdateret udgave af hans ph.d.-afhandling med samme titel.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

30.10.2022

Sider:

250

ISBN:

9788757455199

Se på jurabiblioteket

"Bogen er både velskrevet og overskuelig, og som læser får man ikke mindst en grundig gennemgang af de momenter, der har betydning for EMD’s vurdering af, om anvendelsen af nationale forældelsesregler er i overensstemmelse med EMRK"
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 28. marts, 2023