Finansiel leasing

– En finansieringsform

Af

Morten Schwartz Nielsen , Kristian Buus-Nielsen

Pris

995 kr

Om bogen

Finansiel leasing har gennem de seneste ti år udviklet sig markant og er en særdeles anvendt finansieringsform på lige fod med banklån. De seneste år har retssystemet måttet revurdere flere af områdets juridiske aspekter, herunder bedømmelsen af mangler samt aftaleindgåelsen.

Finansiel leasing beskriver hele leasing-begrebet nærmere, blandt andet regelgrundlaget samt parternes pligter og beføjelser over for hinanden i et finansielt leasingforhold. Bogen indeholder desuden en grundig gennemgang og systematisering af den betydelige praksis, der foreligger på området. Med denne nyreviderede og kraftigt udvidede 2. udgave er der foretaget en generel opdatering, herunder udbygning af adskillige afsnit, blandt andet om rekonstruktion, leasing af køretøjer og panthaverdeklarationer. Nyeste retspraksis er indarbejdet, herunder de adskillige højesteretsafgørelser, som er blevet afsagt.

Finansiel leasing er en håndbog og et opslagsværk, der henvender sig til såvel praktikere som domstole.

 

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

30.05.2017

Sider:

618

ISBN:

9788757438123

Se på jurabiblioteket