Festskrift til Peter Pagh

Af

Mads Bryde Andersen, Trine Baumbach, Thomas Haugsted, Rasmus Grønved Nielsen

Pris

500 kr

Om bogen

Den 21. marts 2023 fyldte professor, dr.jur. Peter Pagh 70 år. 

Selv om han fortsætter i sit professorat på Københavns Universitet, er denne mærkedag en god anledning til at hylde denne enestående retsvidenskabsmand. 

Peter Paghs vej ind i den juridiske verden begyndte forholdsvis sent. Først i 1986, 33 år gammel, søgte han ind på jurastudiet, som han afsluttede i 1990. Efter et par år som advokatfuldmægtig blev han i 1992 stipendiat ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han få år senere blev lektor. 

I 1998 forsvarede han doktordisputatsen Miljøansvar. Kort tid herefter tiltrådte han et nyoprettet professorat i miljøret. Parallelt med disputatsarbejdet havde han udgivet flere monografier, herunder Offentlige kontrakter og EF-retten (1992), Studier over amerikansk miljøret (1994) og EU-miljøret (2. udgave, 1996).Disse tidlige arbejder vidner om en helt enestående produktivitet og bredde, som fortsat er karakteristisk for Peter Paghs forfatterskab. Hovedparten heraf falder inden for miljøretten, men fordi dette fagområde har grænseflader til talrige andre juridiske discipliner, omfatter forfatterskabet også originale og væsentlige bidrag om EU-ret, menneskerettigheder, forvaltningsret, forfatningsret, procesret, ejendomsret og obligationsret.

At Peter Pagh er en af sin tids mest produktive retsvidenskabelige forfattere, kan man blive forvisset om ved at slå op i bibliografien nedenfor s. 639 ff. Han har publiceret bredt i de mest anerkendte nationale og internationale juridiske tidsskrifter såvel som fagspecifikke miljøretlige tidsskrifter såsom Tidsskrift for Miljø. De mange værker er flittigt citeret – både i domsnoterne i Ugeskrift for Retsvæsen, i lovforarbejder og i anden juridisk litteratur.

Festskriftet er støttet af Dreyers Fond.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

21.03.2023

Sider:

500

ISBN:

9788757453812

Se på jurabiblioteket