Festskrift til Karsten Revsbech

Festskrift til Karsten Revsbech

Af

Michael Hansen Jensen (red.), Helle Bødker Madsen (red.), Søren Højgaard Mørup (red.)

Pris

500 kr

Om bogen

I anledningen af Professor, dr.jur. Karsten Revsbechs 70 års fødselsdag den 29. august 2020, hyldes den betydningsfulde videnskabsmand med et festskrift.

Karsten Revsbech har siden 1992 været professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet og er en af landets førende eksperter inden for faget, som han har præget med mange artikler, bogudgivelser, gennem sin undervisning på Aarhus Universitet og på kurser andre steder. Han har også sat sit tydelige præg på dansk miljøret – navnlig med sin disputats og en lærebog i miljøret. Desuden har Karsten Revsbech deltaget i et stort antal udvalg, kommissioner, nævn og evalueringspaneler.

De mere end 30 bidrag som festskriftet indeholder viser, at initiativet til festskriftet har mødt stor opbakning fra fagfæller og praktikere i både ind- og udland.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

29.08.2020

Sider:

654

ISBN:

9788757443578

"I anledning af professor Karsten Revsbechs 70-årsdag den 29. august 2020 har 30 bidragydere med berøring til den offentlige ret hyldet fødselaren med dette festskrift, som efter et indledningsbidrag af højesteretsdommer Jens Peter Christensen om Revsbech som »multidisciplinær jurist« falder i følgende dele: Almindelig forvaltningsret, Speciel forvaltningsret, Kontrol med forvaltningen, Kommunalret, Det offentliges erstatningsansvar og Statsret. Hovedparten af bidragydere er danske, de øvrige fra andre nordiske lande."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 30. december 2020