Festskrift til Jan Pedersen

Festskrift til Jan Pedersen

Pris

500 kr

Om bogen

Dette festskrift udgives i anledning af professor, dr.jur. Jan Pedersens 60 års fødselsdag.

Jan har gennem årene indtaget en central rolle i det skatteretlige fagmiljø både nationalt og internationalt. Hans omfattende forfatterskab har sit udspring i en mangfoldighed af skatteretlige problemstillinger, der spænder fra den processuelle til den materielle skatteret. Jan har endvidere påtaget sig opgaver, der ikke kun begrænsede sig til skatteretten som fx et stort arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af Karnovs Lovsamling og som konsulent for Folketingets Ombudsmand.

Jans videnskabelige evner og kvaliteter er blevet belønnet i flere sammenhænge. I 2001 modtog han Reinholdt W. Jorck og Hustrus Videnskabspris, og i 2003 blev han tildelt Magnus Prisen.

Bogen her vidner om en lang og respekteret karriere, som bidragsyderne hylder med dette tidsskrift.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

27.01.2011

Sider:

502

ISBN:

9788757424546

Forord

De evige krydsfelter - af Ole Bjørn

EU-Domstolen og dens fortolkningsvirksomhed - af Jane Bolander

Finansiel innovation som skatteretlig udfordring, mandatory convertibles & reverse convertibles i dansk skatteret - af Jakob Bundgaard

Forskellige spørgsmål vedrørende kooperationsbeskatning - af John Bygholm

Skatteretten, Grundloven og Højesteret - af Jens Peter Christensen

Når skatteretten blander sig i insolvensretten - af Lasse Højlund Christensen

Omgørelse og armslængdebetaling - af Henrik Dam og Jacob Graff Nielsen

En intertemporal historie om en retsvildfarelse, sjette momsdirektivs ikrafttrædelsestidspunkt - af Jens Hartig Danielsen

Reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, et elastisk begreb - af Claus Hedegaard Eriksen

Fengsel for å betale svart, første norske høyesterettsdom - af Ole Gjems-Onstad

Bindende svar, afvisning og den bindende virkning, hvor går grænsen? - af Mette Holm Høgsbro

Realitets- og misbrugsbetragtninger i EU-skatteretten - af Dennis Ramsdahl Jensen

Kan en skat indebære ekspropriation? - af Michael Hansen Jensen

Realitetsgrundsætningen og EU-retten - af Søren Næsborg Jensen

Noget om praksis og praksisændringer - af Inge Langhave Jeppesen

Den momsretlige terminologi om fradrag, tilbagebetaling og godtgørelse, fejlagtig implementering i den danske momslov? - af Claus Bohn Jespersen & Anders Strandet Jepsen

Strukturændringer inden for koncerner, hvad er status? - af Malene Kerzel

Fra kontrol til tillid - af Peter Loft

Hr. Pedersens fornemmelse for svig - af Lasse Lund Madsen

SEL §2A og §2C, når den skatteretlige subjektkvalifikation ændres - af Liselotte Madsen

Dual residence i triangulære situationer - af Aage Michelsen

Myndighedskontrol og anmelderi, en oversigt - af Jens Møller

Forventningsprincippet i skatteretten - af Søren H. Mørup

Skattestrafferet, ny vin på to gamle flasker - af Gorm Toftegaard Nielsen

Skatteministeriets erstatningsansvar, dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse - af Bente Møll Pedersen

Den konstitutionella skatterättens internationalisering - af Robert Påhlsson

Fikseret fradrag, er dette en mulighed? - af Bent Ramskov

Skatteret og forvaltningsret - af Karsten Revsbech

Den momsmæssige behandling af uddannelses- og undervisningssektoren - af Henrik Stensgaard

Bruttorentebegrebet i dansk skatteret - af Niels Winther-Sørensen

Realitet i selskabs - og skatteretten, om realitetsgrundsætningens berettigelse og begrænsninger - af Erik Werlauff

Hverken fugl eller fisk, om aktiers handelsværdi i dansk skatteret - af Jens Wittendorff

Hvem bor i Norge? - af Frederik Zimmer