Fem retsfilosofiske teser

Fem retsfilosofiske teser

Af

Sten Schaumburg-Müller

Pris

485 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

"Fem retsfilosofiske teser" er en bog, der tænker videre på allerede godt tænkte og fremskredne retsfilosofiske opfattelser. Forfatteren gør en stærk indsats for at manøvrere uden om de mange delvise fejl og blindgyder, der synes uløseligt forbundet med retsfilosofi. Samtidig tænker han mere aktuelt end de klassiske, retsfilosofiske skoler, der ofte går frem efter en kanon af autoriserede spørgsmål snarere end at se på den aktuelle situation og de retsfilosofiske problemer, der kunne trænge til en løsning.

De enkelte kapitler er bygget op som teser; foreløbige udkast til forståelser og oplæg til læserens videre overvejelser:

Tese 1: Det er ikke muligt at formulere én sammenhængende teori om retten.

Tese 2: For at forstå retten må man inddrage dens kontrafaktiske karakter.

Tese 3: Ret, retlige forekomster og rettens relationer kan med fordel forstås grænserelativt.

Tese 4: Ret og rettigheder dannes i fællesskaber. For mennesker er fællesskab naturligt, men den konkrete udførelse af retten er ikke nødvendigvis naturlig. For at forstå retten må man derfor forstå menneskets sociale natur.

Tese 5: Retsdogmatikken udviser en relativ immunitet over for teori og filosofi. Det er en styrke, fordi retsdogmatikken bliver mindre modepræget og mindre modtagelig for hyperboler, og en fare, fordi den risikerer at blive umoden, ukritisk og autistisk.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.02.2018

Sider:

480

ISBN:

9788771982008

Omtale af bogen

"...den indeholder mange spændende og interessante iagttagelser, og er et velkomment bidrag til den fortsatte udvikling af den almene forståelse af retten."
Paul Hegedahl, Juristen, 2009

"denne århusianske retsfilosofiske afhandling bør læses af alle med den mindste retsteoretiske interesse, hvad enten de er fra Århus, København, Oslo eller Lund."
Jørgen Dalberg-Larsen, Ugeskrift for Retsvæsen, September 2009

"... indeholder mange spændende og interessante iagttagelser, og er et velkomment bidrag til den fortsatte udvikling af den almene forståelse af retten."
Professor, dr. jur. Peter Blume i Juristen, 2009