Fast ejendom II

– Bolighandlen

Af

Carsten Munk-Hansen

Pris

650 kr

Om bogen

Bogen er det andet af tre bind om fast ejendom: I Overdragelsen (2015), II Bolighandlen (2016) og III Ejerbeføjelsen (2015).

Fremstillingen belyser reguleringen af bolighandlen, dvs. ejendomsformidlingsloven og forbrugerbeskyttelsesloven. Det er en samlet fremstilling om bolighandlen og dens udfordringer, men navnlig de spørgsmål, der giver anledning til tvister er opprioriteret.

Behandlingen af forbrugerbeskyttelsesloven omfatter en række vanskelige spørgsmål om risikofordelingen mellem ejerskifteforsikringen, sælgeren og køberen. Med henvisning til 396 ankenævnskendelser og 141 domme påvises, at loven har en række svagheder, og at ankenævnspraksis bevæger sig væk fra retspraksis på en række områder. Endeligt argumenteres der for løsningsmodeller af vanskelige tilfælde.

Om forfatteren
Carsten Munk-Hansen, cand.jur., ph.d., er beskæftiget som lektor ved Aalborg Universitet inden for formueret, retsfilosofi og metode. Læs mere om Carsten Munk-Hansen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.08.2016

Sider:

385

ISBN:

9788757433456

Se på jurabiblioteket

"Bogen er velegnet som juridisk lærebog om bolighandlen. Selv om djævlen i bolighandler ofte ligger i detaljen, og der derfor er risiko for at blive begravet i komplicerede tekniske spørgsmål, lykkes det forfatteren at fastholde overblikket over bolighandlens juridiske hovedspørgsmål på en måde, der gør bogen anvendelig både for studerende og praktikere."
- Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen, 2017