Fast driftssted

Af

Anders Nørgaard Laursen

Pris

550 kr

Om bogen

Fast driftsstedsprincippet er et centralt begreb i den internationale skatteret. Med denne bog er der for første gang udarbejdet en samlet analyse af fast driftsstedsprincippets subjektive side på dansk.

Fast driftsstedsprincippet har betydning for, om et kildeland kan gennemføre en beskatning af udenlandske foretagenders virksomhed. Fra et dansk perspektiv er fast driftsstedsprincippet således afgørende for, om Danmark kan gennemføre en beskatning af udenlandske foretagenders virksomhed i Danmark, ligesom fast driftsstedsprincippet har betydning for, om Danmark skal indrømme lempelse for den skat, danske foretagender har betalt i udlandet.

Bogens afsæt er den definition på fast driftssted, som findes i artikel 5 i OECDs modeloverenskomst, og som afspejles i de internretlige danske bestemmelser om subjektiv skattepligt og i de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Denne udgivelse er ikke alene et nyttigt redskab for teoretikere, men også for dommere, advokater, revisorer og andre, som arbejder med international skatteret i praksis.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

07.10.2011

Sider:

316

ISBN:

9788757426632

Se på jurabiblioteket

"Bogen, der i al væsentlighed er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet, fremstår samlet set meget velskrevet, veldokumenteret og velafgrænset. ANL har et forfriskende og præcist sprogbrug og viger ikke tilbage for at fremkomme med markante konklusioner og standpunkter. ANL har foretaget et stort og tilbundsgående researcharbejde med inddragelse af den relevante danske og internationale litteratur."
Jakob Bundgaard, UfR ONLINE, U.2012B.47/1