Farlig kørsel

– frakendelse af førerretten

Af

Lars Krunderup

Pris

660 kr

Om bogen

Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten er en systematisk gennemgang af nyere retspraksis om frakendelse af førerretten som følge af farlig kørsel.

Bogen gennemgår færdselslovens bestemmelser om ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden” og ”særligt hensynsløs kørsel”, ligesom den behandler reglerne om frakendelse som følge af hastighedsovertrædelser, klippekortreglerne samt reglerne om kørselsforbud.

Herudover indeholder Farlig Kørsel – Frakendelse af førerrettenen nærmere gennemgang af processuelle spørgsmål, et kapitel om straf, konfiskation og sagsomkostninger samt referater af mere end 400 domme.

Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten henvender sig især til anklagere, forsvarere og domstolsjurister, som behandler færdselsstraffesager.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

17.03.2015

Sider:

254

ISBN:

9788757433111

Se på jurabiblioteket

”Der er tale om en god og grundig bog, der er særdeles værdifuld for enhver, der som anklager, forsvarer eller dommer beskæftiger sig med dette ikke helt ukomplicerede område.”

- Dommer Lars Krunderup, UfR online