Familieretshusloven

– Med kommentarer

Af

Caroline Adolphsen, Eva Naur Jensen

Pris

650 kr

Om bogen

Denne kommentar til familieretshusloven er beregnet til brug for fagfolk, der arbejder på det familieretlige område og for studerende. Der er tale om en juridisk fremstilling, og et vist forhåndskendskab til den almindelige juridiske terminologi er således en fordel for læseren. Det er dog en forhåbning, at andre fagpersoner end jurister samt interessenter fra de forskellige private organisationer, der er i kontakt med mennesker, der berøres af familieretlige problemstillinger, også vil kunne få glæde af bogen.

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

24.10.2020

Sider:

239

ISBN:

9788757446098

Se på jurabiblioteket

"Med oprettelsen af Familieretshuset i 2019 er der sket en markant ændring af sagsgangen i familieretlige sager. Denne lovkommentar indeholder en gennemgang og analyse af loven og dens forarbejder frem til og med juni 2020. Kommentarer er beregnet til brug for fagpersoner, der arbejder med familieret, og for studerende."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 30. december 2020