Familieøkonomien

– samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik

Af

Ingrid Lund-Andersen

Pris

850 kr

Om bogen

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Hovedvægten er lagt på dansk lovgivning og retspraksis, men der anlægges tillige et internationalt perspektiv. Lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn er bl.a. blevet indført i en række lande i Europa og i USA, Canada, Australien samt New Zealand.

Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.03.2011

Sider:

644

ISBN:

9788757424867

Se på jurabiblioteket

"Bogen kan varmt anbefales både til de, der har akademisk interesse i de familieretlige emner, og til de, der har en mere praktisk tilgang - og ikke mindst til de, der skal overveje, hvorledes lovgivningen om ægtefæller - og måske på sigt samlevere - kan indrettes på en hensigtsmæssig måde, der tager hensyn til såvel de bagvedliggende værdier, som den sociale virkselighed og de praktiske hensyn."
- Linda Nielsen, UfR Online, U.2012B.268