Færdselsloven

– Med kommentarer

Af

Kirsten Søndergaard Munck, Henrik Waaben

Pris

3.100 kr

Om bogen

Færdselsloven med kommentarer indeholder en beskrivelse af alle bestemmelser i loven med en udførlig omtale af centrale lovforarbejder, retspraksis og administrative regler. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og konfiskation i anledning af spiritus- og narkokørsel og farlig kørsel er grundigt beskrevet. Bogen rummer også en gennemgang af bl.a. reglerne for kørekort, alkolåsordningen, tunge køretøjer, køre- og hviletid, parkeringsafgifter og erstatningsansvar for færdselsskader. Navnlig for advokater, anklagemyndighed, dommere og politi vil bogen være et nyttigt arbejdsredskab ved behandling af færdselssager.


Forfatterne har begge mange års erfaring med færdselslovgivningen fra administrationen og det praktiske retsliv.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

20.04.2023

Sider:

1568

ISBN:

9788757441772

Se på jurabiblioteket