Færdselsansvar

Af

Helle Isager

Pris

695 kr

Om bogen

Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv.

Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.
   

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

24.04.2014

Sider:

260

ISBN:

9788757430998

Se på jurabiblioteket

"Da der er tale om en særdeles detaljeret fremstilling af færdselsansvaret, vil den utvivlsomt være nyttig for enhver, der professionelt beskæftiger sig med området."
- Revision & Regnskabsvæsen nr.8, 2014