Fælleseuropæisk Procesret

Fælleseuropæisk Procesret

– Europaretlige krav til dansk retspleje.

Af

Erik Werlauff

Pris

900 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også europæisk. Menneskerettighedskonventionen stiller krav om retfærdig rettergang og opstiller også enkelte andre krav til retsplejen. EU stiller krav om ligebehandling og har en række forskrifter om værneting, anerkendelse af domme mv. Danmark står indtil videre uden for det civilretlige samarbejde i EU og må derfor klare sig med konventioner, mens den fælleseuropæiske retspleje i øvrigt udvikler sig gennem egentlige EU-retsforskrifter. »Fælleseuropæisk Procesret« søger at skabe overblik over alle de krav, som europæisk ret stiller til dansk ret. Bogen bliver hermed en vejviser for dommere, advokater, studerende og teoretikere. Professor, dr. Jur. Erik Werlauff er forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han er uddannet i Justitsministeriet og på advokatkontor. Han er medlem af Retsplejerådet med henblik på en reform af den civile retspleje i Danmark. Fra 2000 er han medlem af Procesbevillingsnævnet.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

01.01.2010

Sider:

296

ISBN:

9788757490930