Europol-aftalen og Eurojust-aftalen

– Med kommentarer

Af

Jesper Hjortenberg , Henrik Stevnsborg

Pris

695 kr

Om bogen

Europol er et EU-agentur med hjemsted i Haag. Europols hovedopgave er at støtte politiet i EU’s medlemsstater i deres bekæmpelse af grov kriminalitet. Eurojust, der ligeledes er et EU-agentur hjemmehørende i Haag, koordinerer efterforskning og retsforfølgning mellem EU-landenes myndigheder i forbindelse med bekæmpelsen af den grove kriminalitet.
Danmark er på grund af retsforbeholdet hverken medlem af Europol eller Eurojust – men Danmark deltager ikke desto mindre i samarbejdet på særlige vilkår. Det retlige grundlag herfor er de aftaler, som Danmark har indgået med de to agenturer, og som kommenteres i denne bog.

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.01.2023

Sider:

465

ISBN:

9788757448245

Se på jurabiblioteket