EU-retten i Danmark

Af

Birgitte Egelund Olsen (red.) , Karsten Engsig Sørensen (red.) , Karsten Hagel-Sørensen , Ole Spiermann , Nina Holst-Christensen ,

Pris

975 kr

Om bogen

EU-retten i Danmark indeholder en systematisk analyse af, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark.

I bogens første del behandles rammerne for det danske medlemskab, dvs. grundlovens § 20 og de fire særlige forbehold. I anden del behandles rammerne for den danske deltagelse i EU-samarbejdet, og i tredje del analyseres, hvordan EU-retten gennemføres i Danmark. I fjerde del behandles spørgsmålet om, hvordan de centrale EU-retlige grundsætninger anvendes i dansk ret, herunder muligheden for at forelægge præjudicielt.

Bogen inddrager bl.a. det stigende antal domme, der behandler EU-rettens virkning i Danmark, herunder Ajos-dommen, samt den udvikling, som de særlige danske forbehold har undergået.

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

03.08.2018

Sider:

596

ISBN:

9788757438871

Se på jurabiblioteket

"»EU-retten i Danmark« søger ikke at stille (kritiske) spørgsmål ved EU-rettens indvirkning i Danmark, men giver i stedet først og fremmest en god oversigt over, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark i dag ... målet er at give en god, sober og letlæst orientering om EU-rettens placering i Danmark i dag; og det er præcis, hvad værket formår at gøre. Dette lykkes så godt, at selv den mest belæste læser uundgåeligt vil blive kendeligt klogere gennem læsning af værket."
Morten Broberg, Ugeskrift for Retsvæsen