EU-Retten

Af

Karsten Engsig Sørensen, Jens Hartig Danielsen

Pris

1.400 kr

Om bogen

I denne opdaterede udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Bogen er delt i tre dele. Den første del giver en generel introduktion til EU-retten, de to efterfølgende giver en grundig indføring i EU’s indre marked. Det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital realiseres dels gennem TEUFs bestemmelser, dels gennem harmonisering af national lovgivning. Bogen giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF.

Udgave:

8

Udgivelsesdato:

07.01.2022

Sider:

1000

ISBN:

9788757451337

Se på jurabiblioteket

"Denne klassiske lærebog i EU-ret foreligger nu i en ny udgave, der, efter at professor Jens Hartig Danielsen er optaget som medforfatter, har været genstand for en større revision. Revisionen har reduceret bogens omfang med 34 sider. Dens struktur er bibeholdt med tre dele, henholdsvis om institutionerne og retskilderne, den frie bevægelighed og udvalgte emner inden for harmoniseringsretten." 
- Ugeskrift for Retsvæsen, 15.april 2014