EU-konkurrenceretten

– regulering af stat og marked

Af

Pernille Wegener Jessen, Bent Ole Gram Mortensen, Michael Steinicke, Karsten Engsig Sørensen

Pris

1.100 kr

Om bogen

EU-konkurrenceretten belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet.

Forfatterne har skabt en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. På denne baggrund er de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold også inddraget i fremstillingen – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb.

Om forfatterne: 
Pernille Wegener Jessen, cand.jur., ph.d., er professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. 

Bent Ole Gram Mortensen, cand.jur., ph.d., er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. 

Michael Steinicke, cand.merc.jur, ph.d., er professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. 

Karsten Engsig Sørensen, cand.jur., ph.d., dr.jur., er professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

26.01.2024

Sider:

780

ISBN:

9788757452563

Se på jurabiblioteket