EU-direktiverne om ophavsret

Af

Peter Schønning

Pris

660 kr

Om bogen

Denne bog gennemgår systematisk EU-direktiverne på ophavsretsområdet; til de enkelte bestemmelser i direktiverne knyttes referencer til den danske implementering, resumé af domme fra EU-Domstolen, der vedrører bestemmelsen, og henvisning til relevante præambelbetragtninger, ligesom der efter behov er uddybende kommentarer til bestemmelsen. 2. udgave er opdateret med udviklingen siden 2015, herunder en række nye domme fra EU-Domstolen. De nye direktiver og forordninger i årene 2017-19 er resultatet af den mest vidtrækkende EU-copyrightreform nogensinde. Desuden er der gennemgang af de bestemmelser i EUF-Traktaten, der har ophavsretlig relevans.

Se alle titler inden for Immaterialret

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

13.08.2019

Sider:

328

ISBN:

9788757443073

Se på jurabiblioteket

"Det kan være fristende eller endda nødvendigt for embedsmænd at træde til for at lappe på en ministers manglende politiske og faglige kundskaber. Derom kan man læse mange sjove anekdoter i en ny bog, ’Embedsmandens verden af i går’." 
- Christopher Arzrouni & Søren Pind, Politiken 18. januar 2014

 

 

"EU har i foråret 2019 gennemført en omfattende reform af sine ophavsretlige regler. På denne baggrund gennemgår bogen systematisk alle de nugældende EU-direktiver på området, idet der til de enkelte direktivbestemmelser knyttes referencer til den danske implementering, resumé af domme fra EU-Domstolen og henvisninger til relevante præambelbetragtninger."

- Omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 27. august 2019

"Vores politiske system ser ud til at avle magtkampe mellem embedsmænd og ministre, som ofte ender i et kollektivt haraki midt på de bonede gulve. Men bedst som uhyggen breder sig, kan det være godgørende at vende tilbage til de tider, hvor alt endnu åndede relativ fred og ro i embedsværket og dets forgreninger. Til det formål har 11 tidligere embedsmænd i den netop udgivne bog Embedsmandens verden af i går nedfældet deres erindringer fra et liv i offentlig tjeneste.”    
- Jeppe Matzen, Weekendavisen 10. januar 2014