EU-arbejdsret

Af

Ruth Nielsen

Pris

995 kr

Om bogen

Der er i dag EU-retlig regulering af næsten alle arbejdsretlige spørgsmål vedrørende individuelle ansættelsesforhold og arbejdsmiljø. Alene siden udgivelsen af 5. udgaven i begyndelsen af 2019 er der vedtaget et arbejdsvilkårsdirektiv, et mindstelønsdirektiv, et direktiv om løngennemsigtighed, et whistleblowerdirektiv og et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der behandles for tiden forslag til direktiv om platformsarbejde. 

EU’s kompetence på det kollektiv-arbejdsretlige område er mere begrænset og omstridt. Danmark har således anlagt sag ved EU-Domstolen mod Rådet og Europa-Parlamentet med krav om annullation af mindstelønsdirektivet. 

6. udgave af EU-arbejdsret undersøger tre hovedspørgsmål: 
1. Hvad er gældende ret på det EU-arbejdsretlige område, og 
2. hvilke ændringer er der sket fra 1958 til i dag (2024)? 
3. Hvordan har EU-retlige regler påvirket og ændret gældende arbejds- og ansættelsesret i Danmark fra 1973 til i dag (2024)? 

Bogen retter sig mod arbejdsmarkedets parter, advokater, dommere, offentligt ansatte, studerende og andre, der har behov for en grundlæggende indsigt i det EU arbejdsretlige system.

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

02.02.2024

Sider:

580

ISBN:

9788757460544

Se på jurabiblioteket